VGN Group  – Klachtenprocedure – 2018

VGN Group streeft naar hoge kwaliteit en een goede dienstverlening, desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze opleidingen, diensten of producten en/of medewerkers. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag van u.

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens
  • een heldere omschrijving van uw klacht
  • de naam van het evenement en/of de persoon waarover u klaagt
  • eventueel het tijdstip waarop de klacht ontstond

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht
  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten

VGN Group zal zich inspannen om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen en daarmee uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen in ons te herstellen.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN Group voor u kan betekenen.