Kwaliteit

Het continu verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is verankerd in onze procedures en werkwijzen. Onze kwaliteitssystemen worden jaarlijks getoetst en beoordeeld. De hieruit voortvloeiende verbeteracties worden gecontroleerd en geëvalueerd op directieniveau.

Het borgen, evalueren en continu fine-tunen van de kwaliteit van de VGN Group is een on-going proces. De lat ligt hoog als het gaat om kwaliteit.

Informatie

Wilt u meer weten over onze certificeringen en kwaliteit of wat VGN Group voor u kan betekenen?