Bandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

Opleidingsconcept

Ons opleidingsconcept richt zich op het toepassen van vaardigheden in de praktijk. Motivatie is hierbij het sleutelwoord tot succes. Daarom is het doel van VGN College de motivatie bij de cursisten te maximaliseren!

Ontwikkeling

Uw mensen bepalen in grote mate het succes van uw bedrijf. Focus op de ontwikkeling van medewerkers verbetert de kwaliteit en concurrentiekracht van uw onderneming. Wanneer u in de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers wilt investeren, dan motiveert dat. En ‘motivatie’ is het sleutelwoord tot succes. Daarom trachten wij de motivatie bij de cursisten te maximaliseren met een opleidingsconcept dat daar van uitgaat.

Onze klant als partner

Alleen in samenwerking met bedrijven kunnen we ons opleidingsaanbod ontwikkelen. Een aanbod dat maatwerk is en als zodanig voor elk bedrijf uniek is. Wij richten ons op samenwerking en co-creatie. Onze klanten zien wij als onze partners.

Praktijkgericht en direct toepasbaar

Elk traject start met de vraag: wat moeten uw medewerkers kunnen en in welk vakgebied? Er wordt datgene geleerd wat in de dagelijkse praktijk nodig is. Om deze naadloze aansluiting op de dagelijkse praktijk te garanderen, ondersteunt VGN College cursisten met kwalitatief hoogwaardig, actueel en illustratief lesmateriaal en moderne en up-to-date ingerichte digitale platformen en leslokalen.

Betrokken docenten uit de praktijk

De praktijk staat centraal bij VGN College. Daarom zijn al onze docenten afkomstig uit het werkveld. Zij weten wat er speelt. Wat de behoeften en knelpunten van cursisten én bedrijven zijn. VGN College gelooft in mondeling onderwijs, waarin de docent leiding geeft aan het leerproces.

Coachen, eisen stellen, controleren, corrigeren, begeleiden en frontaal lesgeven zijn daarin de belangrijkste elementen. VGN College docenten geven de cursisten gerichte aandacht zowel klassikaal als digitaal. Zij begeleiden hen vanuit betrokkenheid naar het einddoel: het diploma of certificaat.

Stap voor stap

Wij staan voor een duurzaam resultaat. Dat bereiken we alleen wanneer we oog houden voor de stappen die onze kandidaten moeten nemen voordat ze aan een nieuwe baan en toekomst gaan beginnen.

Triple Win

VGN College ondersteunt werkgevers bij projectmatige instroom en opleiding c.q. training van (potentiële) nieuwe medewerkers en specialiseert zich daarbij in het werven en selecteren van uitkeringsgerechtigden in samenwerking met UWV en gemeenten. Hierdoor kunnen wij een maatschappelijke bijdrage leveren en creëren wij een zgn. ‘Triple win’. Een positief effect voor zowel de uitkeringsgerechtigde, de uitkerende instantie en de werkgever.

Focus

Wij leggen de focus op de individuele kandidaat. De behoefte, directe mogelijkheden, persoonlijke situatie en de kennis en ervaring van de werkzoekende vormen de basis voor een gedegen begeleiding. Afhankelijk daarvan stippelen wij voor kandidaten een passend traject uit en leveren wij maatwerk als het gaat om coaching, opleiding en uiteindelijk een betaalde baan.

Persoonlijke aanpak

Door deze persoonlijke aanpak te combineren met het inzetten van bijvoorbeeld leerwerktrajecten, sociale- en fiscale stimuleringsregelingen en eventuele verloning, komen wij in de behoeften van zowel de kandidaat als de werkgever tegemoet als het gaat om een succesvolle plaatsing.

Projecten

Wij hebben een groot scala aan projecten die wij aangaan met verschillende opdrachtgevers. Niet alleen komen bedrijven bij ons voor een gerichte instroom van nieuwe en vers opgeleide medewerkers, we werken ook met bedrijven en partneronderwijsinstellingen samen aan een continue proces  van opleiden en begeleiden van talentvolle mensen naar de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend werken we ook graag en veelvuldig samen met gemeenten, UWV en sectorale fondsen om nieuwe initiatieven starten.

Informatie

Wilt u meer weten over ons of wat VGN College voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.