MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verweven in de missie van VGN Group. Wij streven naar hoogwaardige en duurzame (integrale) oplossingen op het gebied van veiligheids- beveiliging- en hospitality diensten op een kwalitatieve, waakzame wijze met continuïteit als doel. Daarbij streven wij ethische en maatschappelijke waarden na.

Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een zaak van iedereen binnen VGN Group. Het organiseren van mensenwerk is onze hoofdtaak. Onze medewerkers zijn ons ‘kapitaal’. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze diensten.

People

Wij investeren in onze (toekomstige) medewerkers door:

 • Een uitgesproken sociaal beleid: preventief ziekteverzuimbeleid, eigen arbodienst en een sociaal fonds;.
 • Opleidingsbeleid gericht op het ontwikkelen van benodigde kennis en competenties;.
 • Eigen praktijkopleiders erkend door de Ecabo;
 • Als erkend leerbedrijf stellen wij jaarlijks stageplaatsen beschikbaar aan leerlingen en studenten van diverse opleidingen;
 • Uitdagend werk aan te bieden met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;.
 • In het kader van preventief ziekteverzuimbeleid heeft VGN Group een vertrouwenspersoon. Om te voorkomen dat medewerkers gaan zwerven met hun vraag of probleem kunnen zij hier terecht met vragen over of problematiek op het vlak van schulden, bemiddeling, bedrijfsmaatschappelijk werk, integriteit, traumatische ervaringen tijdens/na werk. De meldingen kunnen, indien men dit wenst, anoniem worden gedaan. In alle gevallen is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt VGN Group ook de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn:

 • Onze samenwerking met diverse gemeenten en re-integratiebedrijven.
 • Onze samenwerking met UWV.
 • Social-return bij tenders/aanbestedingen.

Be social, act local!

In het kader van Social Return (SROI) investeert VGN Group dagelijks aan maatschappelijke projecten. Dit doen wij in samenwerking met gemeenten, overheden en organisaties die ook graag deze activiteiten initiëren en uitvoeren.

Planet

Het is onze overtuiging dat investeren in duurzaamheid loont. VGN Group probeert dit o.a. door:

 • Duurzame vervoersoplossingen;
 • Streven naar zoveel mogelijk digitale opslag van documenten, zodat minder papier wordt verbruikt;
 • Gescheiden afvalstromen.

In de dagelijkse praktijk van VGN Group uit de aandacht voor milieu en duurzaamheid zich in:

 • Zoveel mogelijk opladers in plaats van batterijen;
 • Effectieve personeelsplanning waardoor onnodig reizen en brandstofgebruik tot een minimum beperkt wordt;
 • VGN Group heeft besloten dat slechts nog bedrijfsauto’s aangeschaft mogen worden met een uitstoot tot195 gram CO2 per km;
 • Licht en overige apparatuur (zoals printers) worden, op eigen locaties en bij klanten, uitgeschakeld bij sluitrondes. Bij klanten wordt dit uiteraard alleen gedaan mits daar toestemming voor is;
 • De toiletten zijn voorzien van een waterstop;
 • Zuinig gebruik van voorzieningen zoals verwarming wordt aangemoedigd;
 • Er wordt op ingespeeld dat de te stationeren medewerkers zoveel mogelijk wonen in de directe omgeving van het object waar ze werkzaam zijn.

Profit

VGN Group is een zelfstandige onderneming die niet afhankelijk is van externe (financiële) partijen. VGN Group voert een consequente strategie, gericht op continuïteit van de organisatie en de werkgelegenheid van onze medewerkers. Concrete voorbeelden zijn:

 • Wij zijn en blijven een financieel gezonde organisatie en bewaken dit ook;
 • Wij streven naar een gezond financieel rendement;
 • Door onze kennis en ervaring zijn we gedegen en professioneel;
 • Jaarlijks stellen wij onze nieuwe (groei) doelstelling vast;
 • Wij hebben strategische keuzes gemaakt als het gaat om het pakket van onze dienstverlening;
 • Wij kiezen elk jaar een sponsordoel uit om ook een bijdrage te leveren aan hulpbehoevenden.

Informatie

Wilt u meer weten over ons MVO statement of wat VGN Group voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.