Opleiding Kleine Blusmiddelen

Cursus Opleiding Kleine Blusmiddelen
Duur 1 dagdeel
Aantal deelnemers  max. 16 Vooropleiding
Vooropleiding Geen
Examinering NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Kleine Blusmiddelen’


In de reguliere BHV-certificering komen uiteraard de kleine blusmiddelen aan bod. Soms is er echter behoefte aan een nadere verdieping in het gebruik van kleine blusmiddelen, of dienen andere medewerkers dan BHV’ers getraind te worden in het omgaan met kleine blusmiddelen. Dan is deze training zeer geschikt.

De onderwerpen die in de training worden behandeld, zijn:

  • Verbranding en verschijningsvormen van stoffen;
  • Branddriehoek;
  • Brandstadia;
  • Brandklassen;
  • Blusmiddelen;
  • Gevaren van brand.

Deze korte instructie geeft de mensen aan met welke blusmiddelen zij de verschillende soorten brandjes dienen te blussen. Een brand kan razendsnel om zich heen grijpen, dus het snel en juist handelen is zeer belangrijk.

Om te beoordelen of een cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Kleine Blusmiddelen’. Dit persoonscertificaat is 1 jaar geldig.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN College voor u kan betekenen.