BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder
Visitaties


Visitatie is een maatregel om met name te controleren en te voorkomen dat uw goederen niet zonder toestemming uw bedrijfsterrein verlaten. Deze maatregel is uitdrukkelijk niet bedoeld om dieven te pakken, maar wordt ingevoerd vanwege de preventieve werking die er van uit gaat. De visitatiemaatregel heeft als doel de drempel om dergelijke handelingen te verrichten, te verhogen. Hoe hoog deze drempel dient te zijn is afhankelijk van de bedrijfscultuur en de wens van de opdrachtgever.

Privaatrechtelijk basis

De visitatie vindt zijn privaatrechtelijk basis in het bedrijfsreglement, waar naar verwezen wordt in een arbeidsovereenkomst. Door het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst gaat men akkoord met het bedrijfsreglement. Mochten er werknemers zijn die deze verwijzing niet in hun arbeidsovereenkomst hebben staan dan dient daar op korte termijn een oplossing voor te worden gezocht. Let op: wijziging bedrijfsreglement behoeft instemming OR.

Visitatie van werknemers van derden (inclusief leveranciers) kan geschieden op basis van:

  • Een duidelijk zichtbaar bord waarop de visitatieplicht wordt aangegeven;
  • Contract afspraken met het bedrijf waar de werknemer van derden in dienst zijn;
  • Een combinatie van beide voorgaande punten.

Mobiel visitatie Team

Een flexibele manier van visiteren is het mobiele visitatieteam. Door haar uitvoering is deze zeer effectief en heeft een preventieve werking voor uw organisatie en naar uw medewerkers. Het mobiele visitatie team bestaat uit minimaal twee beveiligers. In overleg met de organisatie visiteren zij op diverse (overeengekomen) zaken volgens de geldende wettelijke richtlijnen en bedrijfsreglement.

Voorwaarde is dat in het bedrijfsreglement staat beschreven dat uw organisatie gerechtigd is om eenieder te mogen (laten) visiteren. Tot de mogelijkheden behoort ook een combinatie van één beambte en een lid van het management van uw onderneming.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN Group voor u kan betekenen.