Bandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

Medical Support

Onze Medical Support professionals en onze gerenommeerde partners zijn ervaren op het gebied van evenementen hulpverlening en hebben hun diensten meermaals bewezen op diverse (sport)evenementen, live televisie evenementen, festivals en alle andere activiteiten waarbij medische zorg aanwezig moet zijn.

Dankzij onze uiteenlopende ervaring ontstaat een symbiose met de regels en vereiste voorzieningen die voor verschillende evenementen gelden. Om u een indruk te geven van de kwaliteit en samenstelling van onze medische zorg volgt hieronder een korte samenvatting van ons beleid ten opzichte van (grootschalige) evenementen.

Samenstelling van hulpverleners

Per evenement wordt aan de hand van protocollen of risico inventarisatie bepaald welk inzet niveau noodzakelijk wordt geacht. In veel gevallen is de inzet van EHBO’ers voldoende. Bij druk bezochte en/of risicovolle evenementen kan het bijvoorbeeld verplicht zijn om medewerkers op Advanced Life Support (ALS) niveau in te zetten, dit zijn verpleegkundigen met een extra vervolgopleiding op de ambulance, spoedeisende hulp of intensive care.

Op basis van indicatie en/of vergunningseisen kan het medisch team worden aangevuld met één of meerdere artsen met spoedeisende opleiding en professieachtergrond.

Het medisch team staat op basis van beroepsopleiding en ervaring in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg, garant voor een adequate beoordeling van de gezondheidstoestand en behandeling van eventueel verstoorde gezondheidspatronen.

Daarnaast brengt het medisch team potentiële risico’s en verstoringen in kaart, observeert, bewaakt en indien nodig stabiliseert de zorg vragende patiënt. Dit alles aan de hand van duidelijke protocollen en interventies die nauw aansluiten en afgestemd zijn op de landelijke norm van ambulancezorg, dat uiteindelijk resulteert in een professionele en continuïteit van zorg.

Waarborging van kwaliteit

Wij zijn op de achtergrond druk met de voorbereidingen voor de ISO kwaliteit-certificering. Deze kwaliteitscertificering zal aantonen dat wij voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn binnen de medische hulpverlening.

Dit betekent eveneens dat er voor veel voorkomende incidenten richtlijnen en protocollen zijn ontwikkelt die nauw aansluiten op het landelijk protocol ambulancezorg (LPA 8.1). De volledige hulpverlening is, voor zover van toepassing, gericht op de Nederlandse wettelijke kaders en normen (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Kwaliteitswet Zorginstellingen en wet Persoonsregistratie).

Patiënten registratie & evaluatie

Alle zorgcontact momenten worden geregistreerd met behulp van een afgestemd registratie document. Met behulp van deze documentatie en vastgelegde ervaringen is het mogelijk om een betrouwbare voorspelling te doen van gezondheidsrisico’s bij verschillende evenementen of festiviteiten. Na afloop (binnen 24 uur of eerst volgende werkdag) van het evenement zal een evaluatierapport worden verstrekt aan de opdrachtgever, reguliere instanties en andere betrokkenen.

De gehele hulpverlening van onze Medical Support professionals is nauw afgestemd op de landelijke en lokaal geldende normen en werkwijze van de reguliere hulpverleningsinstanties. Dit komt tot uiting in onder meer protocollering, communicatie en permanente scholing en intervisie. In het voortraject van een evenement wordt op indicatie relevante informatie, samenwerking en wederzijdse ondersteuning met de betreffende instanties doorgesproken.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN Group voor u kan betekenen.