Bedrijfshulpverlening – BHV incl. AED

Cursus BHV basis
Duur 2 dagen
Aantal deelnemers  max. 15 (bij voorkeur 12)
Vooropleiding Geen, echter voldoende spreekvaardigheid
Examinering NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat

Elk bedrijf waar personeel is en/of klanten komen, is volgens de ARBO wet verplicht voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers) te hebben, die over voldoende middelen moeten kunnen beschikken.

De opleiding BHV basis van VGN College bestaat uit een dag (medische) eerste hulp en een dag brandbestrijding en ontruiming. Voor grotere bedrijven komt daar ook nog een hoofdstuk communicatie bij.

Opleiding AED bediener

Het bedienen van de Automatische Externe Defibrillator (AED) vereist een gedegen instructie. De AED kan een slachtoffer met een acute hartstilstand niet alleen redden. Goede reanimatievaardigheden zijn essentieel. Ook de uitzonderingen, zoals een pacemaker of een zwangere vrouw passeren de revue. Beide dagen worden afgesloten met een officieel NIKTA examen.

Herhaling Bedrijfshulpverlening - BHV incl. AED

Cursus BNV herhaling
Duur 2 dagdelen (1 dag)
Aantal deelnemers  max. 15 (bij voorkeur 12)
Vooropleiding Geen, echter voldoende spreekvaardigheid Nederlands (andere talen op aanvraag)
Examinering NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat 'Bedrijfshulpverlener'


De herhalingstraining BHV bestaat uit een dagdeel (medische) eerste hulp en een dagdeel brandbestrijding en ontruiming. Voor grotere bedrijven komt daar ook nog een hoofdstuk communicatie bij. Bij het voldoende beschikken over de vereiste competenties, wordt het diploma weer afgegeven voor een jaar. De dag wordt afgesloten met een officieel NIKTA examen.

Ploegleider Bedrijfshulpverlening - PBHV

Cursus Ploegleider BHV
Duur 2 dagen
Aantal deelnemers  max. 12
Vooropleiding BHV basis
Examinering NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat 'Ploegleider bedrijfshulpverlener'


Als er meerdere hulpverleners in een bedrijf zijn, zal de behoefte ontstaan om leiding te geven aan de individuele bedrijfshulpverleners tijdens een inzet. De ploegleider BHV (PBHV) heeft de leiding over de BHV-ers en coördineert de inzet bij een calamiteit. Deze leidinggevende is de essentiële schakel tussen de BHV-ers, de receptie, de directie en de hulpverleners. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het BHV-team ingezet wordt en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.

Een ploegleider Bedrijfshulpverlening heeft de volgende neventaken:

  • voorbereiding op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen;
  • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.

Deze neventaken komen uitgebreid aan in de opleiding voor Ploegleider BHV. Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA SIO 17024 persoonscertificaat ‘Ploegleider Bedrijfshulpverlening’.

Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening  - PBHV Cursus                                               Ploegleider BHV Duur                                                  1 dag (2 dagdelen) Aantal deelnemers                          max. 12  Vooropleiding                                  PBHV                                                                                              Examinering                                     NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat                                                                                                            ‘Ploegleider bedrijfshulpverlener’

Deze opfriscursus behandelt alle onderdelen die u nodig heeft om op een goede manier en gemotiveerd leiding te geven aan uw BHV’ers. Ook wetswijzigingen en nieuwe BHV richtlijnen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. Zo blijft uw kennis actueel en bent u voorbereid op mogelijke calamiteiten.

Blended Learning BHV basis incl. AED

Cursus                                               Blended learning BHV Basis Duur                                                  1 dag praktijk Aantal deelnemers                          8-15  Vooropleiding                                  geen                                                                                             Examinering                                     NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat                                                                                                            ‘ bedrijfshulpverlener’

Blended Learning is een combinatie van E-learning met een hele praktijkdag voor de Opleiding BHV. Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de praktijkdag. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Praktijkdagen

Voor de Basisopleiding BHV een hele dag, waarin de door e-learning verworven kennis, d.m.v. praktische oefeningen wordt getoetst. De praktijkdagen vinden in-company plaats of op een neutrale cursuslocatie (tegen meerprijs).

BHV voor evenementen incl. AED

Cursus                                               BHV voor evenementen Duur                                                  2 dagen Aantal deelnemers                         max. 15 (bij voorkeur 12) Vooropleiding                                  Geen, echter voldoende spreekvaardigheid                                                                                                Nederlands (andere talen op aanvraag) Examinering                                     NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat                                                                                                            ‘Bedrijfshulpverlener voor evenementen’

Elk bedrijf waar personeel is en/of klanten komen, is volgens de ARBO wet verplicht voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers) te hebben, die over voldoende middelen moeten kunnen beschikken.

De opleiding BHV basis van VGN College bestaat uit een dag (medische) eerste hulp en een dag brandbestrijding en ontruiming. Voor grotere bedrijven komt daar ook nog een hoofdstuk communicatie bij. BHV voor evenementen is een additionele module welke geïntegreerd wordt in de reguliere BHV – basis opleiding.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN College voor u kan betekenen.