Safety is de Engelse benaming voor het Nederlandse woord veiligheid. Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

VGN Group: manage your risk.

VGN Group heeft een duidelijke focus op veiligheid, beveiliging en hospitality waarin mensen centraal staan. Onze dienstverlening is namelijk gebaseerd op de ervaring, deskundigheid en kennis van onze gekwalificeerde en gediplomeerde professionals; ZIJ maken het verschil!

Veiligheid is een breed en moeilijk definieerbaar begrip. Naast gezondheid, welzijn en milieu raakt veiligheid een gebied dat zich bezighoudt met de ongewenste afwijkingen van een ideale toestand van de wereld en van de mensen die daarin leven. Er wordt echter heel verschillend gedacht over veiligheid en de andere begrippen, deels omdat iedereen een ander beeld van het ideaal heeft.

Veiligheidsvraagstukken doen zich dagelijks voor in alle geledingen van de maatschappij en verdienen een aanpak waar veiligheid een centrale positie inneemt. De integrale aanpak van VGN Group!