Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier risico's te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

Ontwikkeling particuliere beveiligingsbranche

De particuliere beveiligingsbranche in ons land maakt de laatste jaren een enorme ontwikkeling door. Enerzijds door maatschappelijke ontwikkelingen zoals terroristische dreigingen en de vluchtelingencrisis en anderzijds door de huidige economische groei in met name de zakelijke dienstverlening (+4% in 2016). Niet alleen de toegenomen gevoelens van onveiligheid, maar ook de inperking van de werkzaamheden van de politie speelt een rol.

Ontwikkelingen Evenementen (beveiligings-) branche

Ook de festivalmarkt blijft zich zo in een rap tempo verder ontwikkelen. Uit de jongste Festival Monitor (2015), samengesteld door Respons in samenwerking met de Vereniging van Evenementen Makers blijkt dat er in 2014, 801 festivals waren die 22,7 miljoen mensen wisten te trekken, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van het jaar er voor.

Traditionele beveiliger

De traditionele beveiliger verdwijnt. Vooral omdat de markt verandert. Van de beveiliger wordt een professioneel en actief optreden verwacht. Alert zijn alleen is niet voldoende. De beveiliger van nu is een goed opgeleide persoonlijkheid die actief inspeelt op zijn of haar omgeving, die communicatief is en vertrouwen opwekt. Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen. Men wil meer efficiency en verwacht daarom dat de beveiliger onder normale omstandigheden inzetbaar is voor andere taken, zoals het bemannen van de receptie, aansturen van facilitair onderhoud, het begeleiden van gasten.

Maar ook ingezet kan worden als bijvoorbeeld brandwacht bij een grote productiestop in de industrie of als verkeersregelaar bij een evenement of een infraproject.

De beveiliger van nu

De moderne beveiliger kan veel meer, dan wat traditioneel verwacht wordt. De streng kijkende beveiliger van vroeger is nu een vriendelijke gastheer, die mensen direct een warm gevoel geeft over de organisatie die zij bezoeken. Intussen is hij ook alert en getraind om adequaat in te grijpen als zaken mis dreigen te gaan. Onderwijs is het ‘cement’, de verbindende factor om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Arbeidsmarkt- of branche relevante trainingen en opleidingen van VGN Group dragen bij aan de door werkgevers gevraagde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Mensen zijn en blijven vervolgens duurzaam inzetbaar.

Past beveiliging bij jou? Bekijk HIER ons complete aanbod opleidingen.