Welk gevoel houdt een klant over aan het bezoek aan uw organisatie?

Mystery guest

Met behulp van een mystery guest worden de klantgerichtheid en het serviceniveau van uw organisatie in kaart gebracht.

Onze Mystery guests vinden het leuk om diverse organisaties te bezoeken en te beoordelen op aspecten zoals klantvriendelijkheid, klantgerichtheid en klantgedrevenheid. Deze aspecten dienen op een objectieve wijze te worden vastgesteld en gerapporteerd. Onze Mystery guest levert op deze wijze een bijdrage aan het verbeteren van de performance van uw organisatie.

Voordat de mystery guest op stap gaat, stellen we samen met u een vragenlijst op met aandachtspunten. Nadat de mystery guest de vragenlijst heeft ingevuld, maken we een heldere (online) rapportage. Hierin leest u in welke mate uw medewerkers servicegericht en klantgericht hebben gewerkt en hoe de klantbeleving van de mystery guest was.

Bezoek van een mystery guest

Bij mystery guest onderzoek bezoekt een mystery guest een of meer van uw vestigingen. Uiteraard komen onze mystery guests uit uw eigen doelgroep en werkgebied.

De mystery guest let op:
  • Correcte ontvangst bij binnenkomst
  • Interesse, klantgerichtheid en pro activiteit
  • Vriendelijkheid, beleefdheid en enthousiasme