Retailbeveiliging


Diefstal, vandalisme en agressief gedrag jegens het winkelpersoneel en/of het winkelend publiek is een ergernis van menig winkeleigenaar. Met inzet van de Retail beveiliger van VGN Security daalt uw dervingspercentage, het vandalisme en de agressie in uw winkel en wordt het veiligheidsgevoel onder personeel en bezoekers groter.

Onze Retail beveiligers treden op bij een feitelijke diefstal, vandalisme en gewelddadig gedrag. Daarbij verlenen zij ook direct assistentie in het geval van een calamiteit zoals bijvoorbeeld EHBO geval met reanimatie. Daarnaast kunnen parkeerinstructies en een helpende hand bij dienstverlening aan klanten, onderdeel van het overeengekomen takenpakket zijn.

Ook door het trainen van uw eigen personeel door VGN College kan criminaliteit voorkomen worden.

Waarom winkelbeveiliging door VGN Security
  • Reductie diefstal, vandalisme en agressief gedrag;
  • Bevorderen veiligheidsgevoel;
  • Assistentie bij calamiteiten;
  • Gastheerschap

Winkelcriminaliteit neemt toe. Winkeldiefstal, en de afhandeling hiervan, kost de ondernemer  veel tijd en geld. VGN Security helpt u diefstal, agressie en (interne-) winkelcriminaliteit te minimaliseren en in veel gevallen te voorkomen.

Geüniformeerde vraagbaak

De ervaren en representatieve winkelsurveillanten van VGN Security kunnen uitstekend laveren tussen beveiligen en goed gastheerschap. Zij signaleren onregelmatigheden in de winkel, supermarkt of winkelcentrum en zijn alert op diefstal en ordeverstoring. De VGN supermarkt- en Retail beveiliger is de geüniformeerde vraagbaak voor het winkelend publiek en verantwoordelijk voor hun veiligheid. Hij is daadkrachtig, durft op te treden en de confrontatie aan te gaan en kan prima omgaan met mensen.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN Group voor u kan betekenen.