BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

EHBO (Acute Zorg)

Cursus                                     EHBO (Acute Zorg)
Duur                                        1 dag
Aantal deelnemers                max. 12
Vooropleiding                         geen
Examinering                            NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.

Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
 • Het controleren van de vitale functies;
 • Het bewusteloze slachtoffer;
 • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling;
 • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand;
 • Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock;
 • Het slachtoffer met brandwonden;
 • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting;
 • Het slachtoffer met een vergiftiging;
 • Het slachtoffer met oogletsel.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden. De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’. Het certificaat is 1 jaar geldig.

EHBO (Acute Zorg bij kinderen)

Cursus                                     EHBO (Acute Zorg)
Duur                                        1 dag
Aantal deelnemers                max. 12
Vooropleiding                         geen
Examinering                            NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als het kinderen betreft en de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen. Het volgen van een cursus Acute Zorg bij kinderen, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
 • Het controleren van de vitale functies;
 • Het bewusteloze slachtoffer;
 • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling;
 • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand;
 • Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock;
 • Het slachtoffer met brandwonden;
 • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting;
 • Het slachtoffer met een vergiftiging;
 • Het slachtoffer met oogletsel.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden. De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener (bij kinderen)’. Het certificaat is 1 jaar geldig.

Praktijk Reanimatie met AED

Cursus                                      Praktijk Reanimatie met AED
Duur                                         1 dagdeel
Aantal deelnemers                max. 8
Vooropleiding                         geen
Examinering                            NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Praktijk Reanimatie met AED’

Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

In toenemende mate is er sprake van een behoefte aan een praktijkgerichte training in reanimatie met AED. Het aantal AED’s neemt immers de laatste jaren gestaag toe, zowel binnen bedrijven als in het publieke domein. De training ‘Praktijk Reanimatie met AED’ voorziet in deze toenemende behoefte.

Deze training is technisch volledig volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Uiteraard komt niet alleen de reanimatie zelf uitgebreid aan bod (inclusief het bedienen van de  AED), maar ook het controleren van de vitale functies (zodat je weet of je wel of niet moet reanimeren), het alarmeren (van de professionele hulpdienst 1-1-2) en de stabiele zijligging.

Aan het eind van de training leggen de deelnemers een praktisch examen af om daarmee aan te tonen te beschikken over het beoogde niveau van inzicht en vaardigheden.   Geslaagde cursisten ontvangen het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Praktijk Reanimatie met AED’. Dit persoonscertificaat is 1 jaar geldig.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN College voor u kan betekenen.