BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder
Beroepsmatig Verkeersregelaar

Cursus Beroepsmatig Verkeersregelaar Locatie
Locatie Open inschrijving: Helmond, In-company Data
Data in overleg
Duur 2 dagen
Aantal deelnemers  Minimaal 4
Vooropleiding Geen, echter voldoende spreekvaardigheid Nederlands
Examinering SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland)

Theorie en praktijk

De cursus verkeersregelaar bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theorie gedeelte leert u alles over verkeerswetgeving, veiligheid, remafstanden en andere zaken om u goed voor te bereiden op de praktijk.

In het praktijkgedeelte waaraan u alleen kunt deelnemen nadat u voor het theoriegedeelte bent geslaagd, begint u met een instructie om daarna te starten met een stukje verkeersgewenning. De praktijk docent traint u zo steeds verder tot en met het dynamisch regelen van een examenkruising.

Doel

De cursus verkeersregelaar traint u niet alleen op het vaardig en veilig regelen van het verkeer, maar bereid u ook optimaal voor op het landelijk examen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die bij zijn werkzaamheden te maken krijgt met het regelen van verkeer.

 Inhoud theorie & praktijk Theorie

Tijdens de theoriecursus leert u wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar inhoud en welke verantwoording u draagt ten opzichte van het overige verkeer. U leert de theorie over verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeer regelen.

De theoriecursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wettelijke status
 • Aanstelling
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Regeling verkeersregelaars 2009
 • Verzekering
 • Theorie-examen

Praktijk

Tijdens de praktijkcursus Verkeersregelaar leert u de verkeersstromen op de juiste wijze te begeleiden. Er wordt gestart met het geven van een stopteken, waarna het steeds een graatje moeilijker wordt, totdat u uiteindelijk zelfstandig het verkeer kan regelen op een kruising met 4 uitvalswegen, een Verkeersregelinstallatie (VRI), omliggende fietspaden en wellicht ook nog met meerdere voorsorteervakken.

De praktijkcursus bestaat uit de volgende onderdelen

 • Stopteken
 • Om- en om regeling
 • Verkeerregelen op een kleine kruising
 • Verkeerregelen op een grote kruising
 • Praktijkexamen

Theorie-examen

Aan het einde van de dag wordt er een theorie-examen afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand van multiple choice vragen. Na het behalen van het theorie-examen ontvangt u hiervan een certificaat en kunt u doorstromen naar de praktijkcursus.

Praktijkexamen

Aan het einde van de tweede dag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens het praktijkexamen moet u op de grote kruising, die voldoet aan de exameneisen, minimaal 15 minuten zelfstandig het verkeer regelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door onze instructeur en er is een gedelegeerde van de Politie bij aanwezig die het eindoordeel geeft.

Erkenning en subsidiemogelijkheden

Deze opleiding wordt door diverse scholingsfondsen vergoed.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN College voor u kan betekenen.