Bandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder
Traffic Support

De richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom zijn helder en duidelijk over de inzet van verkeersregelaars. Bij de afweging van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden moet rekening worden gehouden met drie belangrijke beleidsuitgangspunten, te weten:

 • de veiligheid van de wegwerker;
 • de veiligheid van de weggebruiker;
 • de doorstroming van het verkeer.

Door het steeds drukker wordende verkeer en de zwaardere eisen die aan de doorstroming van het verkeer worden gesteld, worden in toenemende mate verkeersregelaars ingezet van VGN Safety en haar gerenommeerde partners .

Projectmatig of éénmalig ?

Verkeersregelaars op projectbasis of voor lange periodes inhuren? We regelen een dedicated en vast team. Maar we helpen u ook graag bij een eenmalige, ad hoc opdracht. Wij zorgen voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats!

Kosten inhuren verkeersregelaars

Onze tarievenopbouw wordt bepaald door; de duur van uw opdracht, het aantal verkeersregelaars en eventuele bijzondere wensen. Er is bijna altijd sprake van maatwerk. Vanzelfsprekend adviseren wij u bij het invullen van uw opdracht.

Evenementenverkeersregelaars

Dit zijn VGN Traffic Support medewerkers die een beperkte bevoegdheid hebben om bij evenementen eenvoudige verkeer regelende taken te verrichten. Evenementenverkeersregelaars mogen alleen worden ingezet als dit is opgenomen in de evenementenvergunning. Evenementenverkeersregelaars kunnen niet worden ingezet als verkeersregelaar bij wegwerkzaamheden.

Voldoende kennis

Verkeersregelaars van VGN Traffic Support en die van haar gerenommeerde partners moeten uiteraard voldoende kennis en routine hebben om het verkeer bij complexe situaties te kunnen regelen. Zij moeten echter ook voldoende inzicht hebben in de specifieke kenmerken van de situaties bij tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerkzaamheden en evenementen. Die kunnen van invloed zijn op hun eigen veiligheid, de veiligheid van de wegwerkers en de veiligheid van alle typen weggebruikers. Hierom krijgen de verkeersregelaars van VGN een speciale opleiding tot verkeersregelaar.

Naast evenementen leveren we diensten aan;

 • infra aannemers, denk hierbij aan bouwplaatsen waar intensief bouwverkeer plaats vindt van en naar de bouwplaats.
 • overheid en semi-overheid landelijke verkeersregelaars, denk hierbij aan storingen van verkeerslicht installaties e.d., inzetbaar bij (ernstige) verkeersongevallen of bij calamiteiten zoals grote branden. Maar ook bij grote openbare sportevenementen.

VGN College geeft in eigen beheer de opleiding Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar.

Naast verkeersregelende taken, kan VGN Traffic Support u ook advies geven over verkeerszaken zoals; parkeer beheer of tijdelijke verandering van verkeerssituaties/verkeersstromen.

VGN Traffic Support kunt u inzetten voor:

 •  Beroeps verkeersregelaars
 •  Evenementen verkeersregelaars
 •  Wegafzettingen en omleidingen
 •  Verkeers advies bij evenementen
 •  Parkeer beheer
 •  Opleidingen

Informatie

Wilt u een meer weten over onze verkeersregelaars of wat VGN Group voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.