Bandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

Periodieke controle van uw brandmeldcentrale?

Wettelijke verplichting

Vanaf 1 april 2012 moeten brandmeldinstallaties worden gecertificeerd op basis van het CCV ‘Inspectieschema Brandmeldinstallaties’. Dit geldt alleen indien het Bouwbesluit dit voor dat bouwwerk verplicht stelt. In tegenstelling tot de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, wordt bij het CCV Inspectieschema Brandmeldinstallaties naar de installatie gekeken in samenhang met andere installaties, de bouwkundige en de organisatorische maatregelen.

Nadat een installatie is gecertificeerd dient periodiek (veelal elk jaar) dit certificaat te worden verlengd. Daar is specifieke kennis voor nodig, maar ook tijd en capaciteit. Onze bevoegde professionals kunnen deze dienstverlening voor u verzorgen.

Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat dit beheer, de controle en het onderhoud op de juiste wijze plaatsvindt. Eén van de voorwaarden waaraan voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie bij zowel oplevering als instandhouding (her-certificering) moet worden voldaan, is dat u gebruik maakt van een gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie.

Goed opgeleid

Om een brandmeldinstallatie te mogen controleren dient de beheerder de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) gevolgd te hebben. VGN Group beschikt over goed opgeleide medewerkers en de juiste middelen om deze controle voor u uit te voeren.

Naast de controles kan de BBMI ook meteen de beveiligingsrondes uit voeren en is zo alert op de algehele veiligheidssituatie: zo wordt er bijvoorbeeld (in overleg) gekeken naar de nooduitgangen, blusmiddelen en EHBO-middelen. Indien er zaken niet op orde zijn, wordt dit aan u gerapporteerd en (indien gewenst) voor u opgelost.

De controles kunnen worden uitgevoerd op het moment dat het pand leeg is, zoals in de avonduren, de nacht of de weekenden. Op die manier wordt uw bedrijfsproces niet onderbroken en heeft u en uw medewerkers er geen last van.

Logboek

In geval van een controle door de brandweer of inspectie SZW dient er een bijgewerkt logboek, -inclusief de gegevens van de controles aanwezig te zijn. Wanneer u dit niet kunt overhandigen, kunt u hiervoor gesanctioneerd worden. VGN Group werkt tijdens de maandelijkse controle uw logboek bij (en zorgt voor een digitale back-up). Zo voldoet u altijd aan uw verplichtingen.

Meer weten over onze Beheerders BMI?

Heeft u een contract bij een andere leverancier? Geen probleem! Ook dan kunnen wij uw brandmeldinstallaties controleren. Neem contact met ons op of vraag direct een offerte aan.