Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’

Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een evenement zijn onder te verdelen in preventieve, preparatieve en repressieve maatregelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de door de organisator (vergunninghouder) te nemen maatregelen en de voorzieningen die door de overheid moeten worden getroffen (omgeving). Maar ook in een club, poptempel, theater of schouwburg dienen maatregelen genomen te worden als er bijvoorbeeld tijdens een optreden of voorstelling pyrotechniek of rookmachines worden gebruikt.

Evenementen

U vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente voor ‘elke, voor publiek toegankelijke, verrichting van vermaak, ongeacht de omvang, duur of soort van de activiteit’. De vergunninghouder (organisatie) is in de regel verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid op het evenemententerrein. In de vergunning staat welke maatregelen je als organisator dient te nemen om de openbare orde, gezondheid en (brand)veiligheid tijdens uw evenement te borgen en hoe incidenten dienen te worden aangepakt. Een veiligheidsplan, draaiboek en/of risicoanalyse kan een verplicht onderdeel zijn van de procedure.

De gemeente stuurt de aanvraag vervolgens door naar de brandweer, die toetst op de gestelde brandveiligheidseisen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig en is een melding bij de gemeente afdoende maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met de brandveiligheidseisen. U bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Tijdelijke objecten bij evenementen

In het kader van de uniformering van wetgeving gelden er met ingang van 2018 ook landelijke regels voor brandveiligheid van zogeheten ‘overige plaatsen’. Het gaat om regels voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen zoals het Bouwbesluit. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen ziet vooral toe op het gebruik van bouwsels in de open lucht die voor publieksgebruik tijdelijk zijn opgebouwd zoals; (party)tenten, festivalterreinen, campings, tribunes en varende objecten. U dient ook hier de (brand-)veiligheidseisen in acht te nemen.

Pyrotechniek of rookmachines

Ook tijdens optredens en concerten, in een club of poptempel of bijvoorbeeld gedurende een voorstelling in een theater of schouwburg wordt er wel eens gebruik gemaakt pyrotechniek of rookmachines. Op deze momenten wordt de brandmeldinstallatie (al dan niet gedeeltelijk) uitgeschakeld om een doormelding naar de brandweer te voorkomen. Natuurlijk is het dan wel essentieel dat er één of meerdere brandwachten aanwezig zijn om zowel preventief als repressief te kunnen handelen in geval van een calamiteit.

Verzekeringsvoorwaarden

Wij adviseren u, in bovenstaande gevallen, om naast de gestelde eisen in de vergunningen, ook altijd de polisvoorwaarden van uw verzekeraar goed door te lezen om te kijken hoe het met de dekking is gesteld in geval van bijvoorbeeld het uitschakelen van uw brandmeldinstallatie of bij het plaatsen van een tijdelijk object. Op deze manier weet u welke maatregelen u dient te treffen en voorkomt u vervelende (financiële) situaties achteraf.

Optimale veiligheid en een optimaal veiligheidsgevoel

Als autonoom onderdeel van VGN Group levert VGN Support, zowel op adhoc- als op projectbasis, overal in Nederland, gediplomeerde brandwachten welke  ervaring hebben o.a. in de segmenten events & entertainment en hospitality & Leisure. Optimale veiligheid en een optimaal veiligheidsgevoel van bezoekers en medewerkers bereikt u met de inzet van onze betrokken brandwachten. Wij verzorgen maatwerk en ontzorgen u op (brand-) veiligheidsvlak. Naast de veiligheid voor uw medewerkers, borgen wij flexibiliteit en continuïteit en houden wij rekening met uw kosten door eerlijke tarieven te bieden.

Uw voordelen

Met de inzet van een brandwacht van VGN Support, bent u (en uw personeel) verzekerd van gedegen brandveiligheid. Al onze professionals evenals die van onze gerenommeerde partners zijn gediplomeerd en hebben aanvullende opleidingen zoals: VCA, BHV en/of Gasmeten (EX OX TOX).

Verdere voordelen zijn:

  • Wij zijn 24/7 bereikbaar op 088-50 59 500
  • Flexibel (bij op- en afschaling)
  • snel schakelen
  • één aanspreekpunt
  • deskundigheid
  • professionele en hospitality minded attitude
  • eerlijke tarieven
  • Onze brandwachten zijn naast preventief ook repressief inzetbaar

Kortom; Voor elke vraag bieden wij een maatwerk-oplossing. Wilt u meer weten over wat VGN Support voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan nu een offerte aan of neem telefonisch contact op voor een persoonlijke afspraak. We adviseren u graag over de mogelijkheden.