Brandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

Brandwacht inhuren

Niet iedereen is bekend met de brandwacht. Er zijn plaatsen en situaties waar een verhoogde kans op de uitbraak van brand is of waar de uitbraak van brand enorme gevolgen kan hebben. Overheden, gemeentes, verzekeringsmaatschappijen en de preventieafdeling van de brandweer eisen in deze situaties vaak de aanwezigheid van een brandwacht op locatie. Het kan hierbij gaan om een fabriek, een bouwlocatie, een scheepswerf maar ook om een winkelcentrum waar de risico’s tijdelijk groter zijn dan normaal. Bij ons kunt u uw brandwacht inhuren.

Taken

De brandwachten houden onder andere toezicht op werkzaamheden waarbij een zeker risico van brand op de loer ligt. Zij zien er op toe dat er op een veilige manier gewerkt wordt en dat de regelgeving om brand te voorkomen wordt nageleefd. Soms zijn brandwachten ook nodig voor een korte periode bijvoorbeeld wanneer de brand- en/of blusinstallatie van een bedrijf tijdelijk buiten werking is. Het is dan aan de brandwacht om een eventuele uitbraak van brand zo spoedig mogelijk te signaleren en om daarna de nodige stappen te ondernemen. Bij grote evenementen worden brandwachten ook ingezet om te zorgen dat het aantal bezoekers de maximale capaciteit van het gebouw of terrein niet overschrijdt. Ook ziet hij/zij er op toe dat vluchtwegen vrij en toegankelijk zijn en blijven.

Onze brandwachten

Wanneer men niet over één of meerdere brandwachten beschikt terwijl de wetgeving dit wel voorschrijft is men in overtreding. Daarnaast kan het zijn dat er onnodig levens worden blootgesteld aan de risico’s van een eventuele brand uitbraak. Bij ons kunt u een slagvaardig en ervaren brandwacht inhuren. Zo voorkomt u problemen met controlerende instanties en houdt u de omgeving brandveilig.