Brandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

Wat is een Brandwacht?

Veel organisaties weten in eerste instantie niet wat het werk van een Brandwacht inhoud en wat een Brandwacht überhaupt doet. Brandwachten zijn mannen en vrouwen die gedegen zijn opgeleid in het veiligheidsspectrum en worden ingezet op advies en last van gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en preventiemedewerkers van de brandweer en overige bedrijven of organisaties. Brandwachten verrichten veiligheidstoezicht op werkzaamheden waar risicobeperking gewenst is. Hierbij kan het gaan om het lopen van (brand-)veiligheidsrondes in winkelcentra, op bouwlocaties, industrieën, op scheepswerven, havens op zeeschepen in onderhoud, bij bedrijven, zorginstellingen en bij grote evenementen op tijdelijke locaties.

De veiligheid van uw medewerkers en uw organisatie gaat boven alles! De Brandwacht wordt ingezet als toezichthouder op het vlak van veiligheid. Een Brandwacht houdt zich bezig met brandpreventie, brandveiligheid en arbeidsveiligheid. Zo creëert u een veilige werkplek voor uw medewerkers en als er een calamiteit ontstaat weet de Brandwacht exact hoe te handelen volgens welke voorschriften.

Belang van een brandwacht

Daar waar gewerkt wordt zijn risico’s en is veiligheid is erg belangrijk voor uw personeel en uw contractors. De Brandwacht zorgt er voor dat deze risico’s geminimaliseerd worden tot nihil. Met het toezicht op veiligheid door een Brandwacht op naleving van wet,- en regelgeving worden ongevallen voorkomen.

Indien er alsnog calamiteiten ontstaan zorgt de Brandwacht tevens voor een tijdige en veilige evacuatie van aanwezigen. Daarnaast alarmeert hij de juiste instanties en indien noodzakelijk verleent hij eerste hulp aan mogelijke slachtoffers.

Waarom en wanneer een brandwacht?

Brandwachten worden vaak verplicht gesteld vanuit de gemeente of verzekeringsmaatschappijen, enkele voorbeelden wanneer een Brandwacht verplicht kan worden gesteld zijn o.a.:

 • Uitval van uw brand- en/of blusinstallatie.
 • Verbouwingswerkzaamheden in uw pand waardoor er brandgevaarlijke situatie kunnen ontstaan.
 • Heetwerkzaamheden zoals lassen, branden en slijpen.
 • Werken in besloten ruimten.
 • Evenementen waarbij een groot aantal personen worden verwacht, op een te klein oppervlakte.

Raadpleeg altijd uw preventieambtenaar binnen uw eigen gemeente over het aantal Brandwachten dat u dient in te huren of te detacheren. Dit kan per gemeente enorm verschillen.

Taken brandwacht

 • Preventief toezicht houden en uitvoer van preventie werkzaamheden.
 • Voorlichting en advies omtrent wettelijke voorschriften, regelingen en normen om veiligheids-, gezondheids-, en milieu-incidenten te voorkomen.
 • Toepassen bouwbesluit en advies compartimentering.
 • Contact onderhouden aangaande veiligheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Controleren of gewerkt wordt volgens werkvergunning.
 • Controleren op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Controleren van vluchtroutes.
 • Repressief optreden in geval van incidenten.
 • Kennistoepassing van brandbeveiligingsinstallaties.
 • Toezicht op veiligheid.
 • Periodiek rapporteren bevindingen.

Waarom kiezen voor Brandwachten van VGN Support?

 • Wij zijn 24/7 bereikbaar op 088-50 59 500
 • Flexibel (op- en afschaling)
 • snel schakelen
 • één aanspreekpunt
 • deskundigheid
 • professionele en hospitality minded attitude
 • eerlijke tarieven
 • Onze brandwachten zijn ook repressief inzetbaar

Brandwachten van VGN Support  zijn Rijks gediplomeerd of gecertificeerd als Industrieel Brandwacht. Veel van onze collega’s zijn werkzaam geweest, of nog steeds werkzaam bij een Brandweerkorps in Nederland. Onze mensen zijn hierdoor ervaren en weten hoe op te treden om verdere escalatie van een calamiteit te kunnen voorkomen.

Informatie

Wij zetten onze collega’s in op zowel adhoc basis als op projectmatige basis, voor meer informatie vult u het contactformulier in of neemt u contact met ons op, via telefoonnummer 088-50 59 500 of mail ons op info@vgngroup.nl