Mangatwacht inhuren

Een mangatwacht wordt ook wel een luikwacht of veiligheidswacht genoemd. Een mangatwacht bewaakt de veiligheid van uw werknemer wanneer deze werkzaamheden moet verrichten in een besloten ruimte. Voorbeelden van besloten ruimtes zijn slio’s, (lift)schachten/kokers, reservoirs, gemalen en grote leidingen. Heeft u geen veiligheidswacht voor handen? U kunt bij ons een mangatwacht inhuren.

Voorschriften

De Arbowet is streng wanneer het gaat om de veiligheid van werknemers. Vooral bij werkzaamheden in besloten ruimtes is dat geen luxe. De veiligheidswacht houdt toezicht op die besloten ruimte en zorgt er voor dat wie er naar binnen gaat er ook weer uit komt. Ook zien de veiligheidswacht er op toe dat voorgeschreven beschermende middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt. De mangatwacht zorgt er voor dat uw medewerkers veilig aan de slag kunnen terwijl de voorwaarden van de verleende werkvergunning worden nageleefd.

Risicobeperking

Een mangatwacht inhuren is geen luxe. De wetgeving is niet voor niets streng. Ongevallen in het verleden hebben tot een strenge wetgeving geleid. Een mangatwacht of veiligheidswacht speelt een cruciale rol bij het creëren van een veilig werkomgeving in bijzondere omstandigheden. Onze veiligheidswachten beschikken over het certificaat Adembeveiliging en het certificaat Gasmeten. Ook in kleine, gevaarlijke ruimtes zien zij er op toe dat uw medewerkers in alle veiligheid de werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Een aantal van onze veiligheidswachten beschikt ook over een DLP certificering (Deskundig Leidinggevende Projecten). Hierdoor kunnen zij ook worden ingezet bij bodemsaneringsprojecten. Een mangatwacht inhuren voorkomt verdere escalatie bij calamiteiten en zorgt voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers.