Veiligheidskundigen (MVK)

Door de veiligheid van de werkplek te optimaliseren kunnen onnodige kosten, veroorzaakt door ongevallen, uitval van personeel en stagnatie van projecten voorkomen worden. Uw continuïteit blijft gewaarborgd en u kunt met een gerust hart uw medewerkers veilig aan het werk zetten.

Een Middelbaar Veiligheidskundige van VGN Support concentreert zich op de directe operationele risico’s, waarmee u in uw organisatie te maken krijgt. Het gaat dan om vragen als: Hebben we de risico’s in beeld, hebben we de juiste maatregelen genomen en laten we in de uitvoering ook de juiste maatregelen nemen? Uiteraard komen daarbij veiligheidsplannen, de risico inventarisatie en evaluatie en het geven van instructies aan de orde. Daarbij geldt altijd de vraag, werken we nu veilig?

VGN Support beschikt over een aantal opgeleide Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK) die u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van een dergelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak (PvA). Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting wat de basis vormt om de veiligheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Hieruit kan bijvoorbeeld voortvloeien dat Arbo voorlichting of een cursus preventiemedewerker nodig is.

Een  gediplomeerd Middelbaar Veiligheidskundige van VGN Support zorgt voor goed advies op maat.

Taken MVK

  • Advisering
  • Risico-inventarisaties en Plan van Aanpak
  • Ontwikkelen van toolboxen en het geven van voorlichting

Informatie

Wij zetten onze collega’s in op zowel adhoc basis als op projectmatige basis, voor meer informatie vult u het contactformulier in of neemt u contact met ons op, via telefoonnummer 088-50 59 500 of mail ons op info@vgngroup.nl