Brandwachten segment events & entertainment

Brandwachten op een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ Brandveiligheidsmaatregelen tijdens een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ zoals een…

Lees verder

BHV en EHBO Diensten

Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele BHV’er van VGN Medical Support! ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en…

Lees verder

Gasmetingen

Veilig werken is van groot belang voor uw personeel en contractors. In de arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt mede bij de werkgever. Wanneer uw werknemers de werkplek betreden dan dient de veiligheid volgens de Arbowet gewaarborgd te zijn. Hierom is de aanwezigheid van schadelijke gassen of dampen bij de uitvoering van werkzaamheden zeker niet gewenst.

Onze Brand- en Veiligheidswachten zijn opgeleid en gecertificeerd om te meten op deze gassen en dampen zodat en geen ongelukken hoeven te gebeuren en uw personeel veilig kan werken.

Gevaren waar onder andere op gemeten kan worden

  • Dampen en gassen die na productieprocessen vrijkomen uit producten of bijvoorbeeld in silo’s, riolen en gemalen. (denk aan: Ammonia, Benzeen, Aceton, Fosfine etc.)
  • Chemische processen (bijv. het samenkomen van vloeistoffen) kunnen leiden tot het vrijkomen van gassen. Dit kan het zuurstof niveau verlagen of gevaarlijke gassen doen ontstaan.
  • Lekkage van silo’s, verpakkingen, leidingen, etc.

Informatie

Wij zetten onze collega’s in op zowel adhoc basis als op projectmatige basis, voor meer informatie vult u het contactformulier in of neemt u contact met ons op, via telefoonnummer 088-50 59 500 of mail ons op info@vgngroup.nl